ปัญหาอกแฝดของสาว ๆ ทำนม

ปัญหาการขาดความมั่นใจของสาว ๆ มีมากมายหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องหน้าอกที่มีไซส์เล็ก หลายคนจึงเลือกการทำศัลยกรรมหน้าอกเพื่อกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง แต่การเลือกศัลยกรรมหน้าอกก็ต้องเลือกแพทย์ที่ไว้ใจได้และให้ความรู้ปลอดภัยกับตัวเราเอง และปัญหาหนึ่งที่คนส่วนใหญ่มักพบคือ หน้าอกแฝดหรือเนื้อนมชิดติดกัน เรามีข้อมูลเกียวกับปัญหาของหน้าอกแฝดมากฝาก

นมแฝด

เป็นภาวะการเกิดร่องอกที่มีระยะชิดกันจนทำให้มีเนื้อที่ส่วนกลางน้อย ซึ่งจะเห็นจากที่เต้านมทั้งสองแนบชิดติดกันจนทำให้ดูเป็นักษณะก้อนเดียวกัน จนทำให้ไม่พบร่องนม สาเหตุการเกิดนมแผดหรือรูปนมชิดกันเกิดจาก

  • ความผิดพลาดจากการผ่าตัดของแพทย์ ทำให้เกิดโพรงระหว่างซิลิโคนจนทำให้เป็นช่องเดียวกัน
  • การใส่ซิลิโคนที่มีขนาดใหญ่มากเกินไป ทำให้เนื้อนมแนบชิดกันมากเกินไป กรณีนีทำให้นมดูไม่สวยและดูใหญ่เกิน เนื่องจากก่อนทำแพทย์ไม่ได้ประเมินสัดส่วนร่างกายก่อนการเสิรมซิลิโคนเข้าไป
  • แพทย์ประเมินการสวมใส่ซิลิโคนที่ผิดไป

การเสริมหน้าอกโดยทั่วไปจะมีการเสริมหน้อก 2 ตำแหน่งด้วยกันคือใต้กล้ามเนื้อและเหนือกล้ามเนื้อ แต่ทั้งนี้การเกิดนมแฝดหรือนมชิดกันอาจเกิดจากการประเมินของทางการแพทย์ที่ผิดพลาดจนทำให้เกิดปัญหาตามมา เนื่องจากไม่มีกล้ามเนื้อคั้งบริเวณตรงกลางทำให้เกิดโพรงและเกิดนมแฝดได้นั่นเอง

วิธีแก้เพื่อลดภาวะความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

  • เลือกแพทย์ที่มีประสบการณด้านการผ่าตัด
  • เลือกซิลิโคนที่มีนาดพอดี ไม่ใหญ่มากเกินไป นอกจากจะมีความเสี่ยงแล้วยังมีโอกาสเกิดภาวะแรกซ้อนอื่น ๆ ตามมา
  • หลังการเสิรมหน้าอก ไม่ควรบีบนมแรงเกินไป
  • เลือกการใส่ซิลิโคนแบบใส่ที่กล้ามเนื้อ

ก่อนการผ่าตัดหรือเสริมหน้าอก สิ่งสำคัญที่ทำใ้ห้เราไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ตามมาคือการศึกษาข้อมูลให้ดี ทั้งในเรื่องการเลือกแพทย์ คลินิกหรือสถานพยาบาลเพื่อให้ได้รับความปลอดภัยให้ได้มากที่สุด

เนื่องด้วยปัจจุบันมีเทคนิคใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย แต่ก็ควรศึกษาเกี่ยวกับการดูแลตัวเองทั้งก่อนและหลังเพื่อให้การเสริมหน้าอกของเราประสบผลสำเร็จในทางที่ดี 

ข้อควรระวังสำหรับการทำหน้าอกเพื่อเลี่ยงต่อการเกิดภาวะแรกซ้อนนมแฝดคือ ตรวจสอบสถานพยาบาลเลือกที่ได้รับมาตรฐานทั้งในเรื่องแพทย์และใบอนุญาต ตรวจเช็ครีวิวว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนเพื่อความสบายใจและควาปลอดภัยของตัวเราเอง

สนับสนุนเรา